- Rejestracja

REGULAMIN FORUM KAWASAKI ER-5


§1. Postanowienia Ogólne
 1. Każdy Użytkownik wraz z rejestracją akceptuje poniższy Regulamin Forum.
 2. Akceptacja Regulaminu jest obowiązkowa. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia użytkownika z odpowiedzialności za łamanie zasad.
 3. Regulamin odnosi się do każdego zarejestrowanego użytkownika i obowiązuje równość wobec zasad zawartych w regulaminie.
 4. Każdy nowy zarejestrowany użytkownik zobowiązuje się do przedstawienia się w dziale Powitalnia.
 5. Administracja forum zastrzega sobie prawo do ostrzegania, cenzury oraz banowania użytkowników w przypadku łamania regulaminu.
 6. W skrajnych przypadkach łamania regulaminu użytkownik może zostać wykluczony ze społeczności Forum Kawasaki ER5
 7. Obowiązującym językiem na forum jest język Polski. Używanie języków obcych dozwolone jest jedynie w przypadku pojedynczych zwrotów bądź zdań.
 8. Na forum stosujemy się do zasad polskiej ortografii. Kaleczenie rodzimego języka grozi ostrzeżeniem.
 9. Przed założeniem nowego tematu na forum, należy upewnić się, że jest on zakładany w odpowiednim dziale.
 10. Administracja Forum zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu w trakcie działania forum. O wszystkich zmianach użytkownicy zostaną stosownie poinformowani.
 11. Jeżeli nowy użytkownik forum od pierwszych swoich postów wykazuje, że nie przeczytał regulaminu, przeczytał go niedokładnie lub bez zrozumienia, bądź zrozumiał a mimo to nie stosuje się do niego, może mieć (bez ostrzeżenia) zablokowaną możliwość pisania na forum.
Niedozwolone jest:
 1. Pisanie postów bezpośrednio pod sobą. W przypadku, gdy chcemy coś dodać do swojej poprzedniej wypowiedzi, używamy opcji Edytuj.
 2. Pisanie postów, których głównym celem jest zdobycie większej ilości postów rankingu.
 3. "Podbijanie" starszych wątków (zamieszczanie posta tylko po to aby temat znalazł się na pierwszej stronie). Obsługa Forum w uzasadnionych przypadkach ma prawo podbijać zamknięte tematy.
§2. Treści zabronione
W postach, profilach, sygnaturach i awatarach zabrania się zamieszczania treści:
 1. Pornograficznych, obraźliwych, zabronionych przez prawo i powszechnie uznanych za moralnie niepoprawne.
 2. Wzywających do nienawiści i dyskryminacji na tle rasowym, religijnym, płciowym lub jakimkolwiek innym oraz odnoszących się do ideologii totalitarnych np.: faszyzm, nazizm.
 3. Jakichkolwiek prywatnych wiadomości lub dyskusji. Do takich celów stworzono PW
 4. Merytorycznie nie należących do danego wątku, czyli tak zwanego Offtop’u oraz nie posiadających żadnego sensu, mających na celu zaśmiecanie danego forum, czyli tak zwanego Spam’u.
 5. Pisanych w celu drażnienia bądź obrażania innych uczestników społeczności. To samo tyczy się tzw "trollowania" tzn: pisania postów wyłącznie w celu irytowania innych ludzi bądź wszczynania awantur.
 6. Wulgarnych (także wulgaryzmów użytych w formie ocenzurowanej np. gwiazdkowanie, przekręcanie liter)
 7. Zawierających flood, czyli kilkakrotne powtórzenie tego samego słowa lub znaku.
 8. Ograniczających się do pojedynczych słów np.: fajnie, ok…
 9. Prezentujących wszelkiego rodzaju reklamy, bądź odnośniki do stron mających na celu doprowadzenie danego użytkownika do jakichkolwiek korzyści majątkowych lub wirtualnych.
 10. Sugerujących zachowywanie się użytkownika jak dodatkowy moderator, np. gdy pisze "Temat zamknięty", pomimo że nie jest się założycielem tematu.
 11. Propagujących piractwo komputerowe, w tym linków do cracków, warezów oraz stron je oferujących.
 12. Utrudniających przeglądanie forum. W szczególności tyczy się to pisania większości posta czcionką zmniejszającą czytelność postu, np. kolorem/kursywą/zbyt małym lub zbyt wielkim rozmiarem czcionki itp. Dopuszczalne jest to tylko do podkreślenia ważniejszych fragmentów tekstu. Zabronione jest również wstawianie grafik i obrazów, które zakłócają sposób wyświetlania stron
 13. Zawierających tak zwane „drzewka z cytatów”. Posty powinny być przejrzyste i czytelne
 14. Zawierających cytaty postów, które naruszają którykolwiek punkt regulaminu forum

§3. Obsługa Forum i Odpowiedzialność Użytkownika
 1. Każdy uczestnik Forum musi przestrzegać Regulaminu, gdyż akceptuje go z chwilą rejestracji na forum.
 2. Każdy zarejestrowany użytkownik jest zobowiązany przedstawić się w dziale Powitalnia.
 3. Jeżeli użytkownik nie jest usatysfakcjonowany Regulaminem to nie musi korzystać z forum.

Administracja Forum zastrzega sobie prawo do:
 • blokowania/usuwania/modyfikacji kont użytkowników
 • zamykania/usuwania wątków
 • innych działań moderatorskich
bez podania wyraźnej przyczyny takiego działania.

 
cron